Čaje

Aktuální nabídka čajů Dobré čajovny.

Více informací

Novinky

Podívejte se na nejčerstvější zprávy z naší Facebookové stránky.

Více informací

O čajovně

„Filosofie čaje není pouhé estétství v běžném slova smyslu, neboť ve spojení s etikou a náboženstvím vyjadřuje náš celkový názor na člověka a přírodu. Je zdravovědou, neboť si vynucuje čistotu, je hospodárností, neboť se těší spíše z jednoduchosti než ze složitosti a nákladnosti, je morální geometrií do té míry, do jaké určuje naše vztahování jednotlivostí k celku. Představuje skutečného ducha východní demokracie, neboť činí své ctitele aristokraty chuti.“

Podobně tak, jako autor předchozího úryvku Kakuzo Okakura vyjmenovává nejrůznější aspekty, dotýkající se filosofie pití čaje, je hned v úvodu zapotřebí si připomenout, že na půdě čajovny se střetává více podobných rovin. Je důležité si uvědomit, že zde dochází k setkávání zcela odlišných vlivů výtvarných, kulturních, sociálních, náboženských i jiných. V čajovém šálku se odrážejí stopy kulturních tradic národů Číny, Japonska, či Indického subkontinentu. Na hladině čaje se zrcadlí pestrobarevný koberec zvyků arabského světa, tradice staré Evropy i mladé Ameriky. Kdo umí naslouchat, dokáže ve zvucích klokotající vody rozpoznat zpěv indických guruů smíšený se zvukem japonské flétny Shakuhatchi či hrdelními zpěvy tibetských lámů.

Místo, které je již svojí samotnou existencí předurčeno k tomu, aby se v něm protínaly nejrůznější vlivy, se zákonitě stává jakýmsi těžištěm nebo dokonce středem. Pro někoho je čajovna „něčím“ mezi kostelem a hospodou. Jiný v ní vidí místo, kde se dobře relaxuje. Nadšen z její existence však může být i naprostý a „pouhý“ požitkář.

Jinými slovy lze říci, že čajovna je těžištěm, středem. Slovem střed však zde není míněn nafoukanecky „pupek“, ale prostor, kde se hledá rovnováha. Místem, kde neustále dochází k vybalancovávání dopadů vlivů vnějších (kulturních, společenských, sociálních, náboženských, národnostních, aj.) i vnitřních (individualita jednotlivců, jejich duchovní založení, nálady, ...).

O čaji

„Čaj je umělecké dílo a potřebuje uměleckých rukou, aby vyšly najevo jeho nejvznešenější kvality. Existuje dobrý a špatný čaj, stejně jako existují dobré a špatné obrazy – většinou jsou to ty druhé. Neexistuje žádný návod, jak připravit dokonalý čaj, stejně jako nejsou žádná pravidla pro vytvoření Tiziana či Sessona. Každá příprava lístků má svoji individualitu, svoji jedinečnou spřízněnost s vodou a teplem, své archetypy, své vlastní metody vyprávění příběhu. Musí vždy obsahovat opravdovou krásu.“ „Čaj nemá aroganci vína, sebevědomí kávy ani uculující se nevinnost kakaa.“

„Kult čaje je založen na obdivování krásy uprostřed běžných událostí všedního dne. Skrývá v sobě čistotu a harmonii, tajemství vzájemné shovívavosti a romantiku společenského řádu. Je v zásadě uctíváním Nedokonalého, stejně jako jemným pokusem o dovršení čehosi možného v onom nemožném, které známe jako život.“

Kakuzo Okakura

Čajovna a náboženství

Není na světě žádného náboženství, které by mělo být upřednostňováno v čajovně. Naopak, prostředí čajovny by mělo být místem, které vyzařuje svoji náboženskou nezávislost a tolerantnost. Z atmosféry v čajovně by měla být cítit nepředstíraná pokora před Bohem. Čajovna je místem, kde se respektují absolutní a nejvyšší duchovní hodnoty.

Tímto ovšem není řečeno, že by se měl svět čajovny před eventuálními vlivy světových náboženství uzavírat. Naopak, proč bránit vstupu muslimské oddanosti, křesťanské pokory, buddhistické tolerance, hinduistickému zápalu či židovskému smyslu pro řád a tradici.

Všem hostím pak naše čajovna nabízí příjemné prostředí vhodné k rozjímání nad šálkem čaje. V případě hlubšího zájmu nabízíme povídání o čaji, čajové degustace či zapůjčení soupravy na čajovou hru Tocha. Až tedy budete vychutnávat lahodnou chuť a vůni čaje, nebojte se oslovit procházejícího čajového tovaryše a zapříst hovor směrem k tajemstvím čaje a jeho dlouhému a čarokrásnému příběhu.